Otisk

Tiráž

Údaje podľa § 5 TMG:

  • Makalu Zlín

  • Leona Sedlaříková

  • Náměstí práce 1099/1, Zlín 760 01,

  • Czech Republic

Kontakt:

  • +420724455853

  • sedlarikovaleona@seznam.cz

príp. registračný súd a registračné číslo:

príp. identifikačné číslo DPH podľa § 27 a Zákona o dani z obratu:

  • VAT: VAT: 05021766

príp. konateľ:

Zodpovedná osoba podľa § 55 ods. 2 RStV

Platforma Európskej komisie pre online riešenie sporov: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm